Stara Kamienica

obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o poszukwanie „Polimetalicznego złoża z uranem”

Stara_kamienica_obwieszczenie

pełny tekst na BIP Gmina Stara Kamienica

Dalszy przebieg sprawy:

Informacja dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:?Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów? w Gminie Stara Kamienica

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów? w Gminie Stara Kamienica.

 

Wystąpienia do organów opiniujących w sprawie prowadzonego postepowania o wydanie decyzji o środowikowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. ?Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów? w Gminie Stara Kamienica,

 

Opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu – dotyczącego przedsięwzięcia pn: ?Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów? w Gminie Stara Kamienica

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Wykonania badań geofizycznych i prac geologicznych mających na celu poszukiwanie złoża polimerycznego z uranem na obszarze koncesyjnym „Kopaniec – Kromnów”

 

OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUZENIU TERMINU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

 

sprostowanie omyłki pisarskiej w Postanowieniu Dolnosląskiego Państwowego Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w postepowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów”w Gminie Stara Kamienica

 

Wydanie negatywnej decyzji nt. zgody środowiskowej

 

Odwołanie spółki EUROPEAN itd. od decyzji Wójta Gminy Stara Kamienica.

Radoniów

radoniow_5

Walim

walim_postepowanie