RZĄD UKRYWAŁ NIEWYGODNE FAKTY

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/rzad-ukrywal-niewygodne-fakty/

PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Prawo geologiczne i górnicze

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
Prawo geologiczne i górniczeTekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek SenatuUSTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

USTAWA Z DNIA 29 LISTOPADA 2000 R. PRAWO ATOMOWE

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

MITY ENERGII JĄDROWEJ

Fundacja im. Heinricha Bölla

Debata nt. energii jądrowej została na nowo rozpalona po dziesięcioleciach
cichego starzenia się przemysłu jądrowego. W nowych
krajach uprzemysłowionych, cierpiących na niedostatek źródeł
energii, takich jak Chiny czy Indie, rosnące ceny ropy naftowej,
niepewność dotycząca ilości (?peak oil?) i bezpieczeństwa dostaw
energii oraz bardzo szybko postępujące zmiany klimatyczne są
wymieniane jako czynniki przemawiające na korzyść energii atomowej.
Lobby atomowe dostrzega swoją szanse, mówi się o come
backu energii atomowej.

 

Pełny tekst opracowania

WODA NATURALNIE URANOWA

PIJ, PIJ, AŻ CI SZCZĘKA ODPADNIE (fragment)
?Woda naturalnie uranowa
za: http://www.halat.pl/radon.html

miesięcznik „Świat Konsumenta”
Nr 3 (75) marzec 2008

Do dzisiaj woda radioaktywna uznawana jest za tworzywo uzdrowiskowe o wartościach leczniczych, które miałoby leczyć wiele chorób, w tym poprzez podnoszenie poziomu hormonów płciowych. Skoro jest lekiem, nie może równocześnie nadawać się do powszechnego spożycia, a zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i młodzież oraz osoby cierpiące na choroby, w których poziom estrogenów i androgenów decyduje o przeżyciu, jak rak piersi czy prostaty. To samo z inhalacjami w dawnych kopalniach uranu.

Pełny tekst artykułu