MITY ENERGII JĄDROWEJ

Fundacja im. Heinricha Bölla

Debata nt. energii jądrowej została na nowo rozpalona po dziesięcioleciach
cichego starzenia się przemysłu jądrowego. W nowych
krajach uprzemysłowionych, cierpiących na niedostatek źródeł
energii, takich jak Chiny czy Indie, rosnące ceny ropy naftowej,
niepewność dotycząca ilości (?peak oil?) i bezpieczeństwa dostaw
energii oraz bardzo szybko postępujące zmiany klimatyczne są
wymieniane jako czynniki przemawiające na korzyść energii atomowej.
Lobby atomowe dostrzega swoją szanse, mówi się o come
backu energii atomowej.

 

Pełny tekst opracowania