Poszukiwania uranu w Sudetach

Do Gmin Lubomierz, Radków, Wambierzyce, Stara Kamienica wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów? w Gminie Stara Kamienica.

wnioski są złożone przez Pana Jana Wierzchowiec, działającego na mocy pełnomocnictwa w imieniu European Resources Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 8, 56-100 Wołów.

Stan na dzień 20.04.2011:

Lubomierz – Radoniów wydana decyzja środowiskowa pozytywna, mieszkańcy się buntują bo nic nie wiedzieli o planowanych badaniach i nie chcą wpuścic firmy na swoje posesje. Inwestor poinformował, iż możliwe, że wykorzysta drogę sądową do uzyskania pozwoleń na wejście na działki mieszkańców.zyce,

Radków- wydana pozytywna decyzja środowiskowa

Walim – wydana pozytywna decyzja środowiskowa

Stara Kamienica – jako JEDYNA wydana negatywna decyzja środowiskowa. Inwestor odwołał się od decyzji.