RZĄD UKRYWAŁ NIEWYGODNE FAKTY

09 kwi 2015

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/rzad-ukrywal-niewygodne-fakty/

PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

09 kwi 2015

Prawo geologiczne i górnicze

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
Prawo geologiczne i górniczeTekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek SenatuUSTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

USTAWA Z DNIA 29 LISTOPADA 2000 R. PRAWO ATOMOWE

09 kwi 2015

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

MITY ENERGII JĄDROWEJ

09 kwi 2015

Fundacja im. Heinricha Bölla

Debata nt. energii jądrowej została na nowo rozpalona po dziesięcioleciach
cichego starzenia się przemysłu jądrowego. W nowych
krajach uprzemysłowionych, cierpiących na niedostatek źródeł
energii, takich jak Chiny czy Indie, rosnące ceny ropy naftowej,
niepewność dotycząca ilości (?peak oil?) i bezpieczeństwa dostaw
energii oraz bardzo szybko postępujące zmiany klimatyczne są
wymieniane jako czynniki przemawiające na korzyść energii atomowej.
Lobby atomowe dostrzega swoją szanse, mówi się o come
backu energii atomowej.

 

Pełny tekst opracowania

WODA NATURALNIE URANOWA

09 kwi 2015

PIJ, PIJ, AŻ CI SZCZĘKA ODPADNIE (fragment)
?Woda naturalnie uranowa
za: http://www.halat.pl/radon.html

miesięcznik „Świat Konsumenta”
Nr 3 (75) marzec 2008

Do dzisiaj woda radioaktywna uznawana jest za tworzywo uzdrowiskowe o wartościach leczniczych, które miałoby leczyć wiele chorób, w tym poprzez podnoszenie poziomu hormonów płciowych. Skoro jest lekiem, nie może równocześnie nadawać się do powszechnego spożycia, a zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i młodzież oraz osoby cierpiące na choroby, w których poziom estrogenów i androgenów decyduje o przeżyciu, jak rak piersi czy prostaty. To samo z inhalacjami w dawnych kopalniach uranu.

Pełny tekst artykułu